Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki 10 § (523/1999) ja EU:n tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)

Terapia Elämän kevät on toiminimen Servonomi, Y-tunnus 3090680-7, aputoiminimi. Terapia Elämän kevät ylläpitää asiakasrekisteriä ja noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Esa Lindberg on yrityksen tietosuojavastaava.

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoito, yhteydenpito, toiminnan kehittäminen ja laskutus. Rekisterinpitäjä voi käyttää tietoja myös markkinoinnissa, esimerkiksi tiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen sähköpostitse.

Rekisteriin kirjataan yhteystiedot: etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja laskutustiedot.

Rekisteriin liitettävät tiedot saadaan asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä tai esimerkiksi henkilön tilatessa uutiskirjeen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena ovat tiedot liittyen laskutukseen ja taloushallintoon, jolloin yrityksen kirjanpitoa ylläpitävä yhteistyökumppani saa tarvittavat tiedot. Yhteistyö kirjanpitoa hoitavan yrityksen kanssa perustuu luottamukseen ja salassapitoon asiakastiedoista.

Rekisteritiedot on mahdollista tarkistaa, muuttaa tai poistaa rekisteristä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle: esa.lindberg@terapiaelamankevat.fi                                                     Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa rekisteritietojen kysyjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Asiakasrekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet on rajattu vain rekisterin ylläpitäjälle. Käytettävissä olevilla teknisillä ratkaisuilla estetään ulkopuolisten pääsy tiedostoihin. Tietomurron sattuessa rekisterin pitäjä informoi asiakkaita välittömästi ja tekee ilmoituksen tietosuojaviranomaiselle.

Asiakasrekisteri perustuu sopimukseen ja suostumukseen liittää yhteystiedot rekisteriin.